Mitä onni on?

Jos haluat olla onnellinen päivän, ota humala.
Jos kolme päivää, mene naimisiin.
Jos haluat olla ikuisesti onnellinen, ryhdy puutarhuriksi.

– Kiinalainen sananlasku

kukkaistytto2

Positiivisen psykologian pioneeri Martin Seligman esittää onnellisuuden kolme ulottuvuutta: Ensimmäinen on miellyttävä elämä, jossa suuntaamme toimintaamme saadaksemme mukavia kokemuksia ja myönteisiä tunnetiloja. ”Asiat ovat hyvin, kun tuntuu hyvältä”.  Toinen on hyvä elämä, jossa olemme löytäneet omat yksilölliset vahvuutemme ja käytämme niitä hyväksemme onnellisuuden tavoittelussa. Kolmas ulottuvuus on merkityksellinen elämä, jossa käytämme omia vahvuuksiamme johonkin omaa hyvinvointia suurempaan tarkoitukseen ja saamme tätä kautta syvemmän kokemuksen elämän tarkoituksesta ja merkityksellisyydestä.

Tutkimusten perusteella tiedämme, että perinnölliset ominaisuudet selittävät noin puolet onnellisuuden kokemisesta. Perimän kautta määrittyvät temperamenttipiirteet, stressiin reagoiminen ja muut perinnölliset ominaisuutemme joko edistävät tai haittaavat onnellisuuden kokemista. Meillä siis näyttää olevan jo syntyessämme tietty onnellisuuden oletusarvo. Tietysti geenit ja ympäristö toimivat yhdessä ja vaikuttavat vahvasti toisiinsa. Lisäksi on saatu selville, että elämän ulkoiset olosuhteet, kuten varallisuus tai ammatti selittävät puolestaan noin 10 prosenttia onnellisuudesta. Samalla on kuitenkin käynyt myös ilmi, että ihmisillä on taipumus tottua ja sopeutua niin myönteisiin kuin kielteisiinkin elämäntapahtumiin ja olosuhteisiin niin, että onnellisuuden taso tuppaa palautumaan myönteisen tai kielteisen elämänmuutoksen jälkeen ajanmittaa takaisin yksilölle tyypilliseen vakiotasoon.

Ja nyt seuraa tärkein havainto: jos karkeasti ottaen noin 50 prosenttia on perinnöllistä ja 10 prosenttia ulkoisista olosuhteista riippuvaa, 40 prosenttia onnellisuudesta on kiinni omista asenteistamme, näkökulmistamme ja elämäntavoistamme.  Omilla valinnoillamme ja asennoitumisellamme pystymme vaikuttamaan omaan hyvinvointiin enemmän kuin pyrkimällä tavoittelemaan parempia elämän ulkoisia olosuhteita.

Tässä on myös oppi jaettavaksi eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Lapset tarvitsevat aikuisen tukea ja esimerkkejä oppiakseen arvostamaan itseään ja tavoittelemaan hyvää elämää omiin asenteisiin ja elämäntapoihin vaikuttamalla. Kaikki lapset eivät ole saaneet kokemusta omasta arvokkuudesta ja oman elämän ainutlaatuisuudesta. Itsensä arvostaminen on kuitenkin hyvinvoinnin peruslähde: Ihmisen täytyy arvostaa itseään, jotta voisi pitää oman hyvän elämän tavoittelua tärkeänä ja mielekkäänä päämääränä.

Tässä on myös meillä aikuisilla oiva mahdollisuus. Me voimme yhdessä lapsen kanssa auttaa häntä löytämään vahvuutensa ja rohkaista häntä tavoittelemaan miellyttävää, hyvää ja merkityksellistä elämää.   On aika ottaa askeleita kohti aikakautta, jossa tavoitteena ei ole pelkästään pahoinvoinnin poistaminen vaan myös hyvinvoinnin lisääminen.

Elisa Oraluoma

 

Lähteitä: Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M. & Schkade, D. (2005). https://web.archive.org/web/20110716110125/http://www.psych.umn.edu/courses/fall06/macdonalda/psy4960/Readings/LyubomirskySustain_RGP05.pdf

Seligman, M. (2002). http://www.positiveculture.org/uploads/7/4/0/7/7407777/seligrman_intro.pdf

Kokemuksista voimaa

Se oli kuin olisi ravistanut kokispulloa ja sitten kerralla avannut sen. Kaikki ryöppysi hallitsemattomana virtauksena ulos. Puhetta pulppusi useammasta suusta, limittäin, lomittain ja välillä jopa samaan aikaan. Kokemusten tulva maalasi eteen tilanteita ja kohtaamisia, kokemuksia kuinka oli tullut väärinymmärretyksi, kuinka oli tullut kohdatuksi, kuinka oli tullut ohitetuksi ja kuinka oli tullut nähdyksi.

Kun tapaamisista lähti kotiin, mielessä pulppusi edelleen. Monena iltana kävimme sijaisäidin kanssa läpi kaikkea sitä, mitä oltiin puhuttu. Kokemusten jakamisesta tuleva voima virtasi kehossa vielä monta päivää.

 

Lastensuojelun kehittämisessä lasten ja nuorten kokemusten esiintuominen ja kuuleminen on tärkeää. Usein keskitymme kokemuksissa kuitenkin kovin mustavalkoisesti jakoon hyviin kokemuksiin ja huonoihin kokemuksiin. Todellisuudessa kaikista kokemuksista, niin hyvistä kuin huonoistakin, voimme aina oppia jotain, niin ihmisinä kuin yhteiskuntanakin.

Lastensuojelu ei ole mustavalkoista. Se, miksi lastensuojelu on niin arvokasta työtä ja miksi varsinkin sen laatu on tärkeää, aukeaa kun lukee ja kuulee nuorten kokemuksia. Lapset ja nuoret, jotka ovat jo kokeneet kovia, ansaitsevat parasta. Parasta kehittämispalautetta lastensuojelun toimivuuteen saa sen asiakkailta, niiltä lapsilta ja nuorilta, jotka osaavat kertoa, mitkä asiat auttoivat ja mitkä lannistivat.

 

Seuraavilla kerralla se sama meno jatkui. Mutta nyt tähän ryöppyyn oli tullut ehkä jo vähän uudenlainen vire. Sen yhteisen jaetun tunnekokemuksen taustalta alkoi kummuta halu kehittää. Halu miettiä, miten näiden omien kokemusten kautta saataisiin kerrottua lastensuojelusta ulospäin, leimaamatta ketään. Pulinasta alkoi nousta nostoja siitä, mitä itse olisimme toivoneet, että meille olisi lastensuojelusta sanottu.

Ja niistä nostoista me rakennettiin 10 faktaa lastensuojelusta.

 

Lastensuojelun työntekijöiden on uskallettava kohdata lasten ja nuorten kokemuksia, niitä huonojakin. Joskus työntekijät ja ammattilaiset pelkäävät ottaa puheeksi rankkoja kokemuksia. Mikäli työntekijät ja ammattilaiset eivät kykene ottamaan lasten ja nuorten kokemuksia puheeksi, he ohittavat heidät.

Todellisuudessa rankkojenkin kokemusten puheeksi ottaminen ja läpikäyminen ei satuta nuoria, vaan päinvastoin. Kun nuoret tulevat kohdatuiksi ja kuulluiksi kokemustensa kanssa, he myös saavat tilaa ja luvan alkaa käsitellä näitä kokemuksiaan. Mikäli nämä kokemukset sivuutetaan, tai niitä vähätellään, emme anna lapsille ja nuorille tarvittavia välineitä päästä näistä kokemuksista eteenpäin.

 

Nykyään, kun me kokoonnutaan yhteen, me edelleen kuohutaan vähän yhdessä. Mutta se ei ole enää niin hallitsematonta. Nyt me ei enää pelätä, ettei meitä kohta kuullakaan, koska me tiedetään että meillä on toisemme. Me ollaan saatu tästä niin paljon voimavaroja meidän omaan elämään ja opittu toisiltamme ihan hirveästi.

 

Koska kokemusten jakaminen on ollut voimauttavaa niin kertojille, kuin kuulijoillekin, me keräsimme Selviytyjien ja Voima Vaikuttaa! –verkoston avulla useita erilaisia kokemuksia yksiin kansiin. VOIMATARINAT lastensuojelussa – kokemus opettaa –kirja julkaistaan yhteistyössä Lapsiasiavaltuutetun, Pesäpuun ja Voima Vaikuttaa! –verkoston kanssa vielä loppusyksystä.

 

Helena Inkinen

”Tiedäksä mitään mun elämästä?” – reflektio lapsen kohtaamisesta

Katse oli utelias ja silmät syvän ruskeat. Hän liikehti sinne ja tänne. Paikoillaan oli vaikea pysyä. Heti valmiina innostumaan, tekemään ja toimimaan. Myös heti valmiina lähestymään aikuista, tutkimaan – kuka tämä tyyppi oikein oli? Hän tuli viereeni istumaan ja alkoi jutella. Niitä näitä. Kaverit asuivat naapuritalossa. Hän pelasi jalkapalloa. Se oli kivaa. Yhtäkkiä hän kysyi suoraan silmiin katsoen: ”tiedäksä mitään mun elämästä?” En tiennyt. Vastasin rehellisesti. Hän jatkoi edelleen suoraan silmiin tiukasti katsoen: ”Mun äiti löi mua. Mä en voi asua sen kanssa.” Lapsen kokemus tuli sanoiksi varoittamatta, kysymättä, rehellisesti ja avoimesti.

Miten lapsi kertoo? Hän kertoo olemuksellaan ja katseellaan juuri siinä hetkessä. Hän ilmaisee innostuksensa ja uteliaisuutensa; tarvittaessa pettymyksensä tai pelkonsa. Olenko minä ammattilaisena valmis vastaanottamaan? Onko minulla riittävä taito pysähtyä ja olla läsnä? Osaanko torjua sivuun kaiken muun mieleen tulevan? Mikä sen vaikeampaa kuin herkistyä aistimaan ja katsomaan lasta. Katsekontaktin ottaminen ja säilyttäminen on taito, mutta myös suhteessa työntekijään tapahtuva ammattiroolin alle kurkistava paljastus: millainen ihminen välittyy aikuisen katseesta.

Mitä lapsi sanoo? Lapsi yllättää. Aikuinen kontrolloi puhettaan. Lapsi kokeilee ja testaa, miten minä reagoin. Hän myös arvioi, voiko luottaa. Olenko turvallinen? Voiko lapsi toisinaan olla työntekijälle pelottava asiakas? Työntekijä ei voi ennalta tietää, missä ja mitä asioita lapsi ottaa puheeksi. Lapsen kokemus voi olla jotain sellaista, mitä työntekijä ei voisi kuvitella voivan tapahtua. Kokemus voi olla niin paha. Paljon ylläolevaa kuvausta pahempaa. Työntekijän oma luonnollinen hätkähdys, herkistyminen tai sulkeutuminen välittyy lapselle.

Mitä minä opin? Kunpa osaisin ja pystyisin säilyttämään avoimuuden lapsen kokemukselle. Ja tunnistaisin ja kestäisin lapsen minussa herättämät tunteet. Se on ehkä vaikeinta. Lapsen kieli ei ole käsitteiden ja fraasien kyllästämää etäistä puhetta. Se on elävää ja tulee kohti. Joskus rajusti. Minun tehtävä on ottaa vastaan lapsen kokemus ja yrittää ymmärtää sen merkitys lapselle.

En mä todellakaan tiedä mitään sun elämästä.
Hanna Särkiö

 

Asennetta!

Asenne ei jätä minua rauhaan. Viime kuukausien aikana puhe asenteesta on aaltoillut korviini sellaisella volyymilla, että se on jäänyt kaikumaan päässäni. Kerron kolme kokemustani.

***

Sijoitettuna kasvanut kokemusasiantuntija puhui lastansuojelun työntekijöille keväällä Kohtaamisen taito lastensuojelussa -koulutuksessa.

”Asenne ratkaisee. Sosiaalialan ammattilainen ei saa olla tunteellisesti kylmä. Anna lupa kaikkiin tunteisiin. Etäisyys ja passiivisuus satuttavat. Hae katsekontaktia ja osoita, että kuuntelet. Älä luovuta. Asenteesi lasta ja nuorta kohtaan näkyy eleissä, ilmeissä, tavassa puhua ja antaa aikaa. Asenne vaikuttaa luottamuksen syntyyn. Vasta sitten, jos luottaa, voi ottaa vastaan tukea ja tietoa.”

***

Noin kuukausi sitten alkoi tämän syksyinen sijais- ja adoptiovanhempien PRIDE-valmentajakoulutus. Koulutukseen osallistuvat sijaisvanhemmat ja sosiaalityöntekijät harjoittelevat valmentajuutta esimerkiksi kokeilemalla ja tutkimalla, perustuvatko näkemyksemme muista ihmisistä havaintoihin vai tulkintoihin.

Harjoitus antaa kokemuksen, kuinka hämmentävältä ja epäreilulta voi tuntua, jos kokee tulleensa tulkituksi aivan toisin, kuin itse tuntee ja ajattelee. ”Kysehän on asenteesta!”, eräs osallistuja huudahti harjoituksen jälkeen. ”Millä asenteella tutustun uuteen ihmiseen? Olenko valmis tutustumaan hänen kokemuksiinsa, ajatuksiinsa ja tunteisiinsa vai luulenko tietäväni ne oman kokemukseni perusteella?”

***

Pari viikkoa sitten järjestettiin Pesäpuun Lähemmäs-projektin Maakuntamatkalle läheisten maailmaan lopputapahtuma Helsingissä. Tilaisuudessa Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön läheissijaisvanhemmat ja työntekijät kuljettivat työpajansa osallistujia ”Läheisen polulla sijaisvanhemmaksi”.

Draaman ja eläytymisen keinoin saimme seurata sukulaislapsensa hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolestuneen naisen matkaa lastensuojeluyksikköön soittaneesta sukulaisesta lapsen läheissijaisvanhemmaksi. Ensimmäinen puhelu viranomaiselle oli lannistava, mutta myöhemmin terveydenhoitaja kiinnostui, kuunteli ja antoi tietoa sijaisvanhempien rekrytointitapahtumasta. Ajoissa kotiin -kampanjan tilaisuudessa nainen tapasi sosiaalityöntekijän, joka kohtasi, kuuli huolen ja auttoi eteenpäin.
”Heti ensimmäisestä puhelusta tai tapaamisesta lähtien tärkeintä on asenne, joka mahdollistaa kohtaamisen. Otetaanko lapsen läheiset vakavasti, arvostetaanko heitä ja annetaanko heille mahdollisuus?” satakuntalaiset kiteyttivät.

***

Asenne ei jätä minua rauhaan.

Hanna Piiroinen

Hyvinvoinnin edistämiseksi kaikki keinot sallittuja

Tässä kirjoituksessani pohdin lastensuojelussa onnistumisen edellytyksiä, niin työpaikkojen hyvinvoinnin kuin toivon edistämisen kautta. Lastensuojelutyötä tehdään yhteisöissä, niin kodeissa kuin organisaatioissakin.

Me kukoistamme ja kaadumme muiden ihmisten kautta. Sama pätee niin työpaikoilla kuin yksityiselämässäkin. Jos koet arvostusta ja sinun tekemisilläsi on merkitystä, voit kasvaa täyteen ”työ- tai ihmismittaasi”. Johtamisella on esimerkin annon paikka, erityisesti jos työpaikan kulttuuri lähtee muusta kuin työkaverin tukemisesta. Tehtävään vaadittavan osaamisen hallitseminen on toiseksi tärkein seikka työhyvinvoinnin tavoittelussa. Aika nopeasti ihminen uupuu hyvälläkin tuella, jos et suoriudu tehtävästä. Inhimillisellä tavalla, voit löytää syyllisiä muista. Jos saat käyttää potentiaaliasi ja kykyjä täysimääräisesti sekä saat vielä tunnustusta tekemisestäsi, lisää se hyvinvointiasi työntekijänä tai lastensuojelun asiakkaana.

Tervettä on sellainen tekeminen, missä irtaudut tekemiselläsi oman navan ympäriltä pyörimisestä. Se voi olla työ, vapaaehtoistoiminta tai harrastus. Tehdä jotakin merkittävää lasten, vanhusten tai luonnon puolesta, auttaa suhteuttamaan itsekeskeisyyttämme. Tosin auttamisestakin joku löytää omantunnon hyvittämistä tai julkisuushakua. Merkittävää onnistumiselle työtehtävissä ovat siis toiset ihmiset. Perusvireen määrittää se, millaiset arvot ja asenteet organisaatiossa tai kodissa ovat.

Luotammeko ihmisiin, kääritäänkö hihat vai vältelläänkö vastuuta, riittääkö se, että näytetään hyvältä vai uskalletaanko arvioida oman toiminnan vaikuttavuutta ja olla keskeneräisiä? Jos työpaikallasi näissä kysymyksissä kuljetaan samaan suuntaan, voit todennäköisesti hyvin ja viihdyt työssäsi. Muussa tapauksessa ylläpidät roolia, joka kuormittaa ja kohdistaa energiaasi vääriin asioihin. Se syö miestä ja naista. Työ, jossa etukäteen menestyminen on varmaa, ei palvele kehittymistä tehtävissä. Työn tulisi olla aina sopivasti haasteellista. Venyminen, kasvaminen ja oppiminen pitävät sopivan nöyränä ja valppaana. Kaiken tietäminen passivoittaa ihmistä.

Elämää voi elää vain eteenpäin ja sitä voi ymmärtää vain taaksepäin. Toivo on elämää ylläpitävä ja hyvinvointia lisäävä voima. Toivo antaa merkityksen edessä olevalle. Lastensuojelussa työpaikoilla ja kodeissa tulee arvioida, miten me edistämme lasten ja nuorten toivoa, mikä ylipäätänsä vahvistaa toivoa? Toivoa lasten ja nuorten mielestä lisää luottamus aikuiseen tai vanhempaan, tunne että on turvassa ja pysyvät ihmissuhteet. Toivo syntyy vuorovaikutuksessa. Toivo ei ole tahdonalainen asia, siksi uskottelu ei auta. Kärsimys ei jalosta ihmistä, mutta selviäminen vahvistaa toivoa. Lastensuojelussa lapsilla ja nuorilla on takanaan usein paljon menetyksiä, traumaattisia kokemuksia, mistä on toivuttu, mutta saattavat lisätä epätoivoa uudestaan. Tärkeää onkin pohtia heidän kanssaan, mikä on auttanut eteenpäin ja mitä aikaisemmin tapahtui kun ”toipuminen” alkoi?

Luottamuksen ollessa keskeinen elementti toivon ja hyvinvoinnin synnyttämisessä tulee lastensuojeluun sisältyä positiivisia kokemuksia, riittävää vuorovaikutusta, pysyvyyttä ihmissuhteissa, selkeä käsitys mitä varten olemme olemassa, riittävää valtaa asiakastyötä tekevillä, yksilöllisten kokemusten arvostamista ja kokonaisvaltaista käsitystä asiakkaan tavoitteista ja elämäntilanteesta. Tulevaisuuden hahmottamisen positiivisina mahdollisuuksina, on tutkittu laajentavan ajatteluamme ja lisäävän kumppanuutta vahvistavaa vuorovaikutusta. Tulevaisuus muutoksineen haastaakin meitä sietämään epävarmuutta ja oppimaan sekä ratkaisemaan asioita yhdessä. ”Lyhyen matkan voit kulkea nopeiten yksin, mutta päästäksesi pitkälle, kulje yhdessä muiden kanssa” (afrikkalainen sananlasku).

Jari Ketola

Painavat, arvostavat sanat

Guard your thoughts, they become words. Choose your words, they become actions. Understand your actions, they become habits. Study your habits, they mold your character, it will be your fate.

– Goethe

Filosofi Goethen ajatukset istuvat mielestäni hyvin myös meidän lastensuojelun toimijoiden arkeen: ”Tarkkaile ajatuksiasi, sillä ne muuttuvat sanoiksi. Valitse sanasi, sillä ne alkavat ohjata toimintaasi. Ole tietoinen toiminnastasi, sillä siitä tulee tapa. Tutki tapojasi, sillä ne muokkaavat luonnettasi ja niistä muodostuu kohtalosi. Se, mitä ajattelet toisesta vaikuttaa siihen, miten häntä kohtelet ja mitä hänestä voi tulla.”

Olen huomannut, että lapsen läsnäolo unohtuu helposti kodin, koulun ja lastensuojelun monialaisissa palavereissa, joissa vaihdetaan tietoa lastensuojelun piirissä olevista lapsista. Puhe kulkee lapsen pään yli. Aikuiset tempautuvat huolen ilmetessä helposti ongelmalähtöiseen dialogiin, keskittymällä lapsen vaikeuksiin ja rajallisiin resursseihin. Lisäksi keskustelun osapuolet ymmärtävät usein sanoja eri tavoin, joka tekee yhteistyöstä sektoroitunutta ja haasteellista. Vaarana on, että aikuisten kielteiset määrittelyt ja sanat leimaavat lapsen ongelmaksi. Lapsi alkaa kokea itsensä vääränlaiseksi.

Sanoilla on voimaa. Se, mihin kiinnitämme huomiota, lisääntyy. Myönteinen puhe ja ajattelu luo toivoa. Lapsen selviytyvyyden tukemisessa on olennaista kannustus. Haavoittavat elämänkokemukset voivat silloin toimia lapsen elämässä rokotteen tavoin lisäten sinnikkyyttä ja halua ponnistella kohti unelmiaan. Aikuisten sanat vaikuttavat siihen, millaisena lapset alkavat nähdä itseään. Onko Matti toivoton tapaus vai energinen pakkaus, pitelemätön lastensuojelulapsi vai utelias uudelle? Huomaammeko ja sanoittammeko lasten pienet edistymiset vai kohdistammeko huomion siihen, mikä ei taaskaan onnistunut? Luommeko sanoillamme toivoa vai latistammeko?

Pesäpuun Sisukas-hankkeessa on viiden vuoden ajan rakennettu sijoitetun lapsen koulunkäynnin tukea sekä keskitytty voimavaralähtöisiin kohtaamisiin. Missiona on ollut nostaa monialaisissa yhteistyöpalavereissa esiin lapsen oma ääni, voimavarat, vahvuudet ja selviytymisen tukeminen. Tavoitteena on ollut koota lapsen ympärille aikuisten kannatteleva verkosto tsemppaamaan ja tukemaan koulunkäyntiä. Suunnitelmallinen yhteistyö, sijoitetun lapsen vahvuuksien ja vaikeuksien kartoittaminen, tuki ja seuranta ovat tutkitusti parantaneet lapsen kouluhyvinvointia ja oppimistuloksia. Aikuisten myönteinen huomio on tuonut lapsille uskoa omiin kykyihinsä. Työtä riittää silti tehtäväksi. Uusien työtapojen käyttöönotto vaatii monialaiselta työntekijäjoukolta näkökulman vaihtamisen taitoa ja uskallusta tehdä toisin kuin on totuttu. Se vaatii ehkä myös katsomista peiliin hyväksyvästi ja arvostaen, jotta voisi kohdata toiset samoin, hyvän huomaten.

Meille tarjoutui syyskuussa mahdollisuus esitellä Sisukas-toiminnan tuloksia IFCO:n konferenssissa (International Foster Care Assosiation) Sheffeldissä, Englannissa. Malli, suomalainen koulujärjestelmä ja tuen järjestämisen tavat herättivät paljon kiinnostusta. Oli virkistävää huomata, että kansainvälisesti ottaen moni asia tehdään meillä laadukkaasti, lamasta huolimatta. Toivon välineitä ja muutoksen avaimia löytyy, jos käännämme kiire- ja resurssipulapuheen kohti voimavarojen ja ratkaisujen etsimistä.

Juurrutus- ja kehittämistyömme sijoitettujen lasten oikeuksien ja koulunkäynnin tuen puolesta jatkuu. Tervetuloa kuulemaan lisää marraskuussa alkavaan, maksuttomaan Sisukkaasti koulutiellä -koulutusprosessiin!

Lisätietoja: www.pesapuu.fi/sisukkaastikoulutiella

Christine Välivaara, SISUKAS-projekti

Yhteistyössä on tunnetta!

Aikoinaan puolisoni pujotti sormuksen vasempaan nimettömääni valitsemallaan paikalla Helsingin Haapaniemen kentällä Väinö Tannerin patsaan juurella. Miehen perustelu paikan valinnalle oli se, että patsasta kutsutaan yhteistoiminnan patsaaksi. Joku voisi ajatella, että ohhoh järkilähestyminen tunteelliseen asiaan!

Pesäpuussa aloitimme viime keväänä kehittäjäryhmän kanssa tutkimaan sijaisvanhemman ja sosiaalityöntekijän välistä yhteistyötä tunteiden näkökulmasta. Meitä oli tässä ensimmäisessä kehittäjäryhmässä kolme sijaisvanhempaa ja kolme sosiaalityöntekijää tutkimassa aihetta omien kokemustemme kautta. Tajusimme aika pian, että puhumme asioista ja tunteista, joista ei ole ollut tapana puhua yhdessä. Joku voisi ajatella, että ohhoh tunteilla lähestytään järkevää asiaa!

Kehittäjäryhmässä havaitsimme lähtökohtaisen luottamuksen tai epäluottamuksen vaikutuksen siihen, onko sijaisvanhemman tai sosiaalityöntekijän mahdollista ilmaista yhteistyössä erilaisia tunteita. Lähtökohtaisen luottamuksen ilmapiiri vapautti kohtaamaan toisen yksilöllisesti. Oli paikallaan oleva, rauhallinen olo. Tunteita pystyi ilmaisemaan, ei tarvinnut tarkkaan miettiä, mitä sanoo, jotta tulisi oikein ymmärretyksi. Tunteet tulivat ja menivät, niitä ei tarvinnut laittaa syrjään. Ongelmia ei tarvinnut heti ratkaista, vaan oli tilaa yhteiseen pohdintaan. Lapselle ja hänen tarpeilleen aukeni samalla sanoja.

Kun vertauskuvallisesti otimme vuorotellen harteillemme lähtökohtaisen epäluottamuksen viitan, huomasimme monenlaista epämiellyttävää. Toinen osapuoli vaikutti vaikeasti lähestyttävältä, meitä pelotti, halusimme supistaa vuorovaikutusta, teimme nopeasti tulkintoja yksittäisistä eleistä ja sanoista. Toisaalta pelkäsimme, että meistä tehdään tulkintoja. Oli vaikeaa antaa palautetta, toinen alkoi edustaa kaikkia sijaisvanhempia tai kaikkia sosiaalityöntekijöitä. Tunteita oli vaikea ilmaista, pelko tuntui kehossa, teki mieli pötkiä pakoon.

Tunteet vaikuttavat yhteistyössä ja kaikissa suhteissamme, halusimme sitä tai emme. Niidenkin äärelle on hyvä pysähtyä. Yksi sosiaalityöntekijä ideoi, voisiko vaikka lapsen sijoitusvaiheeseen kuulua perhehoidossa neuvottelu, jossa solmittaisiin yhteistyösopimukset, avattaisiin yhteistyön erityisiä piirteitä ja sovittaisiin, että sekä sijaisvanhempi että sosiaalityöntekijä saavat ilmaista tähän yhteistyösuhteeseen liittyviä tunteita. Ehkä pelottaisi vähemmän, jos pelosta voisi puhua. Ehkä uskaltaisi sitoutua, jos rakkaus saisi satuttaa. Ehkä luottaisi enemmän, jos epävarmuudelle ja hämmennykselle olisi enemmän tilaa, turvallisuuden tunne raivaisi ilolle tietä.

Syksyllä jatkamme sijaisvanhemman ja sosiaalityöntekijän yhteistyön tutkimista tunteiden näkökulmasta uuden kehittäjäryhmän kanssa. On mielenkiintoista nähdä, millainen prosessi nyt syntyy. On niin luonnollista, että koemme yhteistyössä monenlaisia tunteita. Niistä puhuminen vaatii kuitenkin paneutumista, ehkä harjoitteluakin.

Hetkestä yhteistoiminnan patsaalta on nyt 30 vuotta. Monenlaisia tunteita on lävitsemme virrannut. Joskus niistä on ollut helpompi, joskus vaikeampi puhua. Tämäkin yhteistyö on ollut järjestä huolimatta tunnetta täynnä.

Sirpa Yli-Rekola